Transport af dellast

Vi leverer tjenester til den delvise fragtleverance, der kræver ekstra pleje, tilsyn og planlægning. De tre-akslede lastbiler fra Volvo, DAF og MAN kan transportere gods på op til 30 tons i de skandinaviske lande. Med velplanlagte ruter kan vi hurtigt og sikkert levere fragt til kunderne. Det elektroniske transportstyringssystem “Loc Tracker” hjælper med at planlægge ruterne optimalt, spare på brændstoffet, og giver mulighed for at se, hvor køretøjerne er i realtid. Lastbilerne er også udstyret med videoovervågningskamera og optagelsessystem, der viser billeder omkring lastbilen og traileren i realtid.

- Transport af fragt med rumdelt sættevogn på op til 92 m3 og op til 33 EP.

- Transport af fragt med små lastbiler på op til 42 m3 og op til 18 EP.