Sikker og økonomisk kjøring

Vi investerer i forbedrings trening for sjåfører. Vi trener ansvarlig for økonomisk kjøring av våre sjåfører ansvarlig. Et av målene er å bruke ressurser effektivt ved å benytte alle avanserte teknologier og de mest avanserte bilene, og dermed redusere mengden papir, drivstoff og eksosutslipp, med særlig fokus på sikker kjøring.