Effektiv planering av logistik

Det elektroniska transportkontrollsystemet Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, spara bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Detta säkerställer effektiv användning av telekommunikationsresurser och förbättrar effektiviteten hos de anställdas prestationer. Lastbilarna är också utrustade med fordonsövervakningskameror och inspelningssystem som gör det möjligt att se området runt fordonet och dess plats i realtid, vilket säkerställer övervakning av last och kontroll av anställda.