Säker och ekonomisk körning

Vi investerar i förarförbättringsutbildning. Vi utbildar ansvarsfullt kompetensen för ekonomisk körning av våra förare. Ett av målen är att använda resurser effektivt genom att använda all avancerad teknik och de mest avancerade fordonen, vilket minskar mängden pappers-, bränsle- och avgasutsläpp med särskild fokus på säker körning.