Transport av fulla laster

Vi tillhandahåller transport av fulla laster mellan skandinavien och Europeiska Unionens länder med vanliga gardinsidor och kylskåpsvagnar. De treaxlade Volvo-, DAF- och MAN-lastbilarna är anpassade för laster på upp till 30 ton i de skandinaviska länderna. Vi ansvarar för en säker, snabb och kvalitativ leverans. Därför uppfyller alla lastbilar och släpvagnar de högsta kraven, är iordninggjorda och underhålls noggrant. Vi levererar lasten via den lämpligaste och snabbaste vägen. Det elektroniska transportkontrollsystemet Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, sparar bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Lastbilarna är också utrustade med fordonskameraövervakning och inspelningssystem som gör det möjligt att se bilden runt traktorn och påhängsvagnen i realtid.

- transport av last med lastbilar med gardinsidor upp till 92 m3 och upp till 33 EP*.

- transport av last av höga volymer med (JUMBO) lastbilar upp till 110 m3 och upp till 33 EP.

- transport av last med gardinsidor och höga volymer med lastbilarnmed ökad höjd för upp till 3.0m (MEGA) och upp till 100 m3 och upp till 33 EP.