Transport av last med fryslastbilar

Vi transporterar laster som kräver temperaturkontroll på ett ansvarsfullt sätt. De treaxlade Volvo-, DAF- och MAN-lastbilarna är anpassade för laster på upp till 30 ton i de skandinaviska länderna. Dessa laster kräver särskild uppmärksamhet och måste levereras snabbt av erfarna och försiktiga förare. Förare är alltid inblandade i lastbelastning och mäter lastens temperatur för att säkerställa säker leverans. Det elektroniska transportkontrollsystemet Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, sparar bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Lastbilarna är också utrustade med fordonskameraövervakningskameror och inspelningssystem som gör det möjligt att se bilden runt traktorn och påhängsvagnen i realtid.

- transport av last med autokylning upp till 92 m3 och upp till 33 EP.

- lastbil med last med autokylning som har kammare med två olika temperaturlägen i samma släpvagn. Upp till 92 m3 och upp till 33 EP.

- transport av last med dubbeldäckare med autokylning. Upp till 92 m3 och upp till 66 EP. Lämplig för transport av små laster.