image

LAG MEDLEMMER

Styrken i teamet vårt er evnen til å høre hverandre, fleksibilitet og hjertelig diskusjon når man søker en felles løsning, være akseptabelt for alle. Vi verdsetter vårt team og forstår dets betydning. Godt team betyr fornøyde kunder.

Vi legger særlig vekt på valg av drivere og ledere da de avgjør hvor raskt og kvalitativt tjenesten skal utføres. Derfor er vi svært ansvarlige for valg av våre lag medlemmer, som har pålitelige anbefalinger og flerårig arbeidserfaring i de skandinaviske landene.