Godstransport med full bil

Vi tilbyr transport av fulle laster mellom Skandinavia og landene i EU med standard gardin sider og kjøleskap på hengere. De tre aksel Volvo-, DAF- og MAN-lastebilene er tilpasset for å transportere laster på opptil 30 tonn i de skandinaviske landene. Vi er ansvarlige for sikker, rask og kvalitets levering, og alle lastebiler og tilhengere oppfyller de høyeste kravene, er i orden og vedlikeholdes grundig. Vi leverer lasten via den mest hensiktsmessige og raskeste ruten. De elektroniske transport kontrollsystemene Loc Tracker er ansatt, de hjelper deg med å planlegge ruten din på en optimal måte, spare drivstoff, og lar deg vite hvor kjøretøyene dine er i sanntid. Lastebiler er også utstyrt med bil video overvåkningskameraer og opptaks systemer som gjør det mulig å se bildet rundt traktoren og tilhengeren i sanntid.

– Transport av last med gardin sider lastebiler på opptil 92 m3 og opptil 33 EP *.
– Transport av last med høy volum (JUMBO) lastebiler på opptil 110 m3 og opptil 33 EP.
– Transport av last med gardin sider høy volum lastebiler med økt høyde på opptil 3,0 m (MEGA) på opptil 100 m3 og opptil 33 EP.
image
image

Godstransport med del av bil

Vi leverer tjenester til den partielle frakt leveransen som krever ekstra omsorg, tilsyn og planlegging. De tre aksel Volvo-, DAF- og MAN-lastebilene er tilpasset for å transportere laster på opptil 30 tonn i de skandinaviske landene. Med godt planlagte ruter kan vi raskt og sikkert levere laster til kundene. De elektroniske transport kontrollsystemene Loc Tracker er ansatt, de hjelper deg med å planlegge ruten din på en optimal måte, spare drivstoff, og lar deg vite hvor kjøretøyene dine er i sanntid. Lastebiler er også utstyrt med bil video overvåkningskameraer og opptaks systemer som gjør det mulig å se bildet rundt traktoren og tilhengeren i sanntid.

– Transport av last med skap hengere på opptil 92 m3 og opptil 33 EP.
– Transport av last med små lastebiler på opptil 42 m3 og opptil 18 EP.

Transport av temperaturregulert gods

Vi transporterer laster som krever temperaturkontroll ansvarlig. De tre aksel Volvo-, DAF- og MAN-lastebilene er tilpasset for å transportere laster på opptil 30 tonn i de skandinaviske landene. Disse lastene krever spesiell oppmerksomhet og må leveres raskt av erfarne og forsiktige drivere. Drivere er alltid involvert i last lasting og måle temperaturen på lasten for å sikre trygg og god levering. De elektroniske transport kontrollsystemene Loc Tracker er ansatt, de hjelper deg med å planlegge ruten din på en optimal måte, spare drivstoff, og lar deg vite hvor kjøretøyene dine er i sanntid. Lastebiler er også utstyrt med bil video overvåkningskameraer og opptaks systemer som gjør det mulig å se bildet rundt traktoren og tilhengeren i sanntid.

– Transport av last med auto kjølere på opptil 92 m3 og opptil 33 EP.
– Transport av laster med auto kjølere som har kamre av to forskjellige temperatur modi i samme tilhengere. Opptil 92 m3 og opptil 33 EP.
– Transport av last med auto kjølere med dobbelte dekk. Opptil 92 m3 og opptil 66 EP. Egnet til transport av små laster.
image
image

BULK GODSTRANSPORT

Vi bruker nye semi-trailere med ganggulv til godstransport, noe som lar oss laste og losse gods raskere og mer effektivitet. Kapasiteten til våre semi-trailere er 93 m³, og maksimal transportvekt er 30 t, noe som lar oss transportere masser, husholdningsavfall, gjødsel, sagflis, pellets, gods på pall og annet bulk gods innenfor de skandinaviske landene.

GODSTRANSPORT / LASTING / LOSSING MED HYDRAULISK KRAN

I de skandinaviske landene tilbyr vi godstransport med hydraulisk kran, noe som forenkler prosessen med lasting, lossing og transport av plasskrevende gods. Konstruksjonen med kranbom fungerer som en løftekran, samtidig som den hydrauliske kranens spesifikasjoner tillater lasting og lossing av gods opptil 12 m fra kjøretøyet. Maksimal løftehøyde for gods er 12 m, og løftekapasiteten er 8,5 t.

image
image

BETONGPUMPE LEIE

En betongpumpe med blander lar oss utføre kvalitetsarbeid på en raskere måte. Betongpumpen sikrer kontinuerlige levering av betongmiks til et hvilket som helst sted, og den tilhørende blanderen garanterer praktisk transport av betongmiks med upåklagelig kvalitet. De tekniske spesifikasjonene til blanderen gjør det mulig å pumpe betongen opptil en horisontal distanse på 28 m fra kjøretøyet, samtidig som den vertikale distansen kan være opptil 32 m. Kapasiteten til betongblanderen er 7 m³.

Vi selger forskjellige typer ferdigblandet betong.