Full lasttransport

Vi tillhandahåller transport av fulla laster mellan skandinavien och Europeiska Unionens länder med vanliga gardinsidor och kylskåpsvagnar. De treaxlade Volvo-, DAF- och MAN-lastbilarna är anpassade för laster på upp till 30 ton i de skandinaviska länderna. Vi ansvarar för en säker, snabb och kvalitativ leverans. Därför uppfyller alla lastbilar och släpvagnar de högsta kraven, är iordninggjorda och underhålls noggrant. Vi levererar lasten via den lämpligaste och snabbaste vägen. Det elektroniska transportkontrollsystemet Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, sparar bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Lastbilarna är också utrustade med fordonskameraövervakning och inspelningssystem som gör det möjligt att se bilden runt traktorn och påhängsvagnen i realtid.

– transport av last med lastbilar med gardinsidor upp till 92 m3 och upp till 33 EP*.
– transport av last av höga volymer med (JUMBO) lastbilar upp till 110 m3 och upp till 33 EP.
– transport av last med gardinsidor och höga volymer med lastbilarnmed ökad höjd för upp till 3.0m (MEGA) och upp till 100 m3 och upp till 33 EP.
image
image

Partiell lasttransport

Vi tillhandahåller delleveranser som kräver extra omsorg, övervakning och planering. De treaxlade Volvo-, DAF- och MAN-lastbilarna anpassar sig för laster på upp till 30 ton i de skandinaviska länderna. Med välplanerade rutter kan vi snabbt och säkert leverera last till kunderna. Det elektroniska transportkontrollsystemen Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, sparar bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Lastbilarna är också utrustade med fordonskameraövervakning och inspelningssystem som gör det möjligt att se bilden runt traktorn och påhängsvagnen i realtid.

– transport av last med påhängningsvagn upp till 92 m3 och upp till 33 EP.
– transport av last med små lastbilar upp till 42 m3 och upp till 18 EP.

Transport av gods som kräver temperaturregler

Vi transporterar laster som kräver temperaturkontroll på ett ansvarsfullt sätt. De treaxlade Volvo-, DAF- och MAN-lastbilarna är anpassade för laster på upp till 30 ton i de skandinaviska länderna. Dessa laster kräver särskild uppmärksamhet och måste levereras snabbt av erfarna och försiktiga förare. Förare är alltid inblandade i lastbelastning och mäter lastens temperatur för att säkerställa säker leverans. Det elektroniska transportkontrollsystemet Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, sparar bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Lastbilarna är också utrustade med fordonskameraövervakningskameror och inspelningssystem som gör det möjligt att se bilden runt traktorn och påhängsvagnen i realtid.

– transport av last med autokylning upp till 92 m3 och upp till 33 EP.
– lastbil med last med autokylning som har kammare med två olika temperaturlägen i samma släpvagn. Upp till 92 m3 och upp till 33 EP.
– transport av last med dubbeldäckare med autokylning. Upp till 92 m3 och upp till 66 EP. Lämplig för transport av små laster.
image
image

BULKTRANSPORT

Vi använder nya släpfordon med rörligt golv för att transportera gods, vilket gör att vi kan lossa och lasta gods snabbare och mer effektivt. Kapaciteten på våra släpfordon är 93 m³, och den maximala transportvikten är 30 ton, så vi kan transportera grus, hushållsavfall, gödselmedel, sågspån, pellets, last packad i pallar och annan bulklast i hela Skandinavien.

BULKTRANSPORT/LOSSNING/LASTNING MED HYDRAULISK KRAN

I de skandinaviska länderna tillhandahåller vi lasttransport med en hydraulisk kran, vilket förenklar processen för lastning, lossning samt transport av skrymmande föremål. Maskinen med en bom fungerar som en lyftkran medan den hydrauliska kranen möjliggör lossning och lastning av last upp till 12 m avstånd från fordonet. Högsta möjliga lastlyfthöjd är 12 m och lyftkapaciteten är 8,5 ton.

image
image

BETONGPUMP UTHYRNING

En betongpump med en mixer möjliggör att vi kan utföra kvalitetsarbete i en snabbare takt. Betongpumpen utför kontinuerlig utmatning av betongblandningen till utvald plats, och den medföljande blandaren garanterar bekväm transport tillsammans med oklanderlig kvalitet på den transporterade blandningen. Den tekniska specifikationen för blandaren gör att betongen kan pumpas ut på ett horisontellt avstånd på 28 m från fordonet och på ett vertikalt avstånd på 32 m. Betongblandarens kapacitet är 7 m³.

Vi säljer olika klasser av färdigblandad betong.