Miljöskydd

Vi utbildar kompetensen för säker och ekonomisk körning av våra förare på ett ansvarsfullt sätt. Ett av målen är att minska mängden pappers-, bränsle- och avgasutsläpp genom att använda avancerad teknik och de mest avancerade fordonen.

Säker och ekonomisk körning

Modern utrustning

Effektiv planering av logistik