SÄKER OCH EKONOMISK KÖRNING

Vi investerar i förarförbättringsutbildning. Vi utbildar ansvarsfullt kompetensen för ekonomisk körning av våra förare. Ett av målen är att använda resurser effektivt genom att använda all avancerad teknik och de mest avancerade fordonen, vilket minskar mängden pappers-, bränsle- och avgasutsläpp med särskild fokus på säker körning.

image
image

EFFEKTIV PLANERING AV LOGISTIK

Det elektroniska transportkontrollsystemet Loc Tracker är tillämpat, det hjälper dig att planera din rutt på ett optimalt sätt, spara bränsle och låter dig veta var dina fordon är i realtid. Detta säkerställer effektiv användning av telekommunikationsresurser och förbättrar effektiviteten hos de anställdas prestationer. Lastbilarna är också utrustade med fordonsövervakningskameror och inspelningssystem som gör det möjligt att se området runt fordonet och dess plats i realtid, vilket säkerställer övervakning av last och kontroll av anställda.

MODERN UTRUSTNING

Vi använder lastbilar av EURO5 och EURO6 klasser. Vi förnyar vår bilpark varje år med den senaste Volvo-utrustningen. Dessa är kraftfulla, säkra och miljövänliga fordon. Miljöskydd är ett av Volvos kärnvärden. Vi kunde minska utsläppen av föroreningar med 90% och bränsleförbrukningen och klimatpåverkan med 40%.
Vi utför regelbundna fordonskontroller. Vi samarbetar med tillverkare och söker ständigt de bästa och säkraste lösningarna.

image