image

OM OSS

”Vårt jobb är väldigt intressant för oss. Vi börjar dagen med att diskutera vad vi kan göra bättre. Detta motiverar och uppmuntrar oss att röra oss framåt.”

Företaget startade upp sin rörelse under vintern 2011. Ett ungt men ambitiöst, bländande och snabbt växande företag. Sen etableringen av företaget har bilflottan växt till 30 moderna traktorer och expanderar konstant varje år. Vi erbjuder lasttransporttjänster mellan skandinavien och länder inom Europeiska Unionen.

Vi har ett gott rykte, eftersom vi kan locka och behålla duktiga och ärliga anställda. Allt detta hjälper till att skapa produktiva relationer och ge kunder en kvalitetstjänst.

Vårt företag baseras på följande etiska och operativa principer:

  • Respekt och förtroende för varandra
  • Uppfyllnad av skyldigheter
  • Ekonomiska, sociala och ekologiska skyldigheter
  • Att röra oss mot framgång
  • Flexibilitet och snabba lösningar med en medvetenhet om oförudsedda situationer
  • Nöjda anställda och kunder

2011

år
Påbörjade företag

118

tusentals
kuljetettu rahti